رزرو هتل رزرو بلیط http://touristha.ir/alotour2.gif
شما اینجایید : خانه » اخبار گردشگری » جزئیات سیاست‌های جذب مشارکت بخش خصوصی در احیای اماکن تاریخی

جزئیات سیاست‌های جذب مشارکت بخش خصوصی در احیای اماکن تاریخی

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
اماکن تاریخی
جزئیات سیاست‌های اقتصادی جذب مشارکت بخش خصوصی در احیای اماکن تاریخی منتشر شد در یکی از بندهای مربوط به این دستورالعمل آمده که کلیه عوارض مربوط به مرمت، بازسازی و احیا برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات و … برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی صفر ریال تعیین می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احیای اماکن تاریخی، شهرداری موظف است ضمن تعیین یکی از واحدهای اجرایی وجود در تشکیلات سازمان خود به عنوان مدیریت بافت تاریخی شهر مستند به بند (ج) ماده یکصد و شصت و ششم (166) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور حفظ و احیای فضاهای تاریخی موجود، فقرزدایی از پهنه‌های تاریخی و ایجاد امنیت اجتماعی به واسطه جلب مشارکت مالکان اماکن یاد شده توسط مدیریت مذکور با مشارکت و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد انگیزه‌های اجتماعی و اقتصادی در استفاده بهینه از فضاها و اماکن تاریخی موصوف و نیز اعمال نظارت مناسب بر نحوه استفاده از اماکن تاریخی یاد شده در چارچوب دستور‌العمل ذیل اقدام کند:

۱- کلیه عوارض مربوط به مرمت، بازسازی و احیا برای صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات، شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره (مسکونی، تجاری، اداری) عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده بر تراکم برای کلیه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار، منوط و مشروط به حفظ، مرمت، احیا و بهره‌برداری متناسب از کالبد تاریخی بنا و با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صفر ریال تعیین می‌ شود.

تبصره 1- در صورتی که حفظ، مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی فوق نیاز به احداث الحاقات جدید داشته باشد در صورت تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری حداکثر تا 30 درصد اعیانی بنای تاریخی مربوطه و صرفا به صورت خدمات جانبی (غیر تجاری) مرتبط با بنای تاریخی ( سرویس بهداشتی، آشپزخانه، پارکینگ و …) منوط و مشروط به حفظ کالبد تاریخی بنا، از پرداخت هرگونه عوارض برای صدور پروانه ساختمان جهت الحاقات مربوطه (تا سقف مقرر فوق) شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره و سایر عوارض، ارزش افزوده معاف خواهد بود.

تبصره 2- عوارض زیربنا و تراکم جهت احداث پارکینگ برای بناهای تاریخی فوق نیز صفر ریال تعیین می شود.

۲- آن دسته از مالکینی که نسبت به مرمت و احیای کالبد با ارزش تاریخی فرهنگی و یا اینکه در آن بناها نسبت به اجرای طرح احیاء مانند ایجاد کاربری‌هایی از جمله اقامتی، پذیرایی ، فرهنگی، مسکونی، تجاری، کارگاه‌ مشاغل خانگی و …. که اسناد و نقشه و مشخصات فنی آن به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد اقدام نموده و همچنین تغییر کاربری نخواهند بود.

تبصره1- تعیین کاربری و تبدیل عملکرد بناهای ثبت شده به عملکردهای عمومی، با موافقت و رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است.

تبصره 2- شهرداری مجازی است از فضاها و اماکن تاریخی واجد ارزش برای تکمیل سرانه کاربری‌های شهری در چارچوب مفاد طرح‌های تفصیلی مناطق شهری و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده کند.

۳- فراهم نمودن امکان انتقال حق توسعه ساخت و ساز (ایجاد تراکم شناور) برای پلاک محل وقوع اماکن تاریخی ثبت شده به املاک مجاور (خارج از حریم) با لحاظ ضوابط و مقررات مربوط به پهنه‌بندی طرح جامع شهر، صرفا برای یک بار و مشروط به تغییر کاربری و احیاء اماکن تاریخی موضوعه مجاز خواهد بود.

۴- فراهم نمودن امکان انتقال حق توسعه ساخت و ساز (ایجاد تراکم شناور) برای پلاک‌ها و املاک واقع در حریم ابنیه با ارزش تاریخی ثبت شده که مشمول محدودیت‌ ارتفاعی شده‌اند (مشروط به مسکونی بودن کاربری آن‌ها) به املاک مجاور (خارج از حریم) با لحاظ ضوابط و مقررات مربوط به پهنه‌بندی طرح جامع شهر مجاز خواهد بود (حق انتقال توسعه به میزان ما به التفاوت تراکم مجاز پهنه با تراکم مجاز به استفاده بر اساس ضوابط میراث فرهنگی)

۵- تخصیص و پیش‌بینی بودجه لازم در لایحه بودجه سالانه شهرداری جهت شناسایی و ثبت کلیه بناهای واجد ارزش تاریخی، فرهنگی و ارزشمند معاصر در انطباق با شاخص‌ها و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری این سازمان بایستی در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

تبصره 1- ضوابط حریم آثاری که در آینده شناسایی خواهند شد، مشمول تمام بناها و محوطه‌ها و بافت‌های ثبت شده در فهرست آثار می‌باشد.

تبصره 2- به منظور حفاظت از آثار معماری معاصر شهر و خاطره‌های جمعی شهروندان، هرگونه مداخله در خانه‌های مسکونی واجد ارزش ثبت شده و ثبت نشده با هماهنگی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صورت خواهد گرفت.

تبصره 3- تغییر در نمای ابنیه ثبت شده و واجد ارزش اعلام شده تاریخی و فرهنگی و ارزشمند معاصر ممنوع است. هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بناء منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

۶- توجه به ضوابط فنی بازدارنده به منظور حفظ آثار تاریخی شناسایی شده و ثبت نشده تا زمان طی مراحل ثبت ابنیه تاریخی،‌ همچنین توجه به ضوابط جاری تعیین حریم اماکن تاریخی ثبت شده با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و درچارچوب ضوابط و مقررات موضوعه با رعایت حقوق مالک یا مالکین املاک مجاور الزامی است.

۷- استفاده از هرگونه تسهیلات تشویقی، صرفا در خصوص فضاها و اماکن تاریخی واجد ارزش و ثبت شده در فهرست آثار با لحاظ ضوابط شهرسازی و در چارچوب مفاد طرح‌های تفصیلی مناطق شهری و ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت هرگونه تغییر کاربری متناسب با بنای تاریخی به منظور حفظ، مرمت، احیا و بهره‌‌برداری از این اماکن و بازگرداندن حیات دوباره به آنها مجاز خواهد بود.

تبصره – مفاد و شرایط مصوبات فوق تا زمانی که بنای تاریخی حفاظت، مرمت و احیا و نگهداری شود، شمولیت و اعتبار دارد.

۸- شهرداری موظف است برای ایجاد انگیزه در جذب مشارکت بخش خصوصی در تغییر کاربری، حفظ، مرمت، احیاء و بهره‌برداری از فضاها و اماکن تاریخی موصوف به واسطه ترویج و اشاعه عمومی تسهیلات تشویقی و طرح‌های حمایتی در قالب بسته‌های حمایتی از طریق مطبوعات و رسانه استانی اقدام نماید.

۹- دریافت نظرات کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص وضعیت ایستایی و مقاوم‌سازی بناهای ارزشمند تاریخی اعم از ثبت شده و یا ثبت نشده الزامی است.

برچسب ها :
راهنمای سفر و تحصیل و اقامت در خارج از کشور :تحصیل و اقامت در خارج
بهترین و زیباترین عکس های اینترنت در عکسفا :عکس جدید

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب اختصاصی برای توریست ها محفوظ است. کپی برداری از مطالب اختصاصی فقط با درج لینک منبع مجاز است.
اجرا و بهینه سازی توسط : سایت یو
بالا
به توریست ها امتیاز دهید